Doorzoek TAXci nieuws

Laatst bijgewerkt : 09-10-2023
Wijziging salarisnormen voor kennismigranten bekend voor 2018
12 December 2017
De voor 2018 geldende salarisnormen zijn bekend gemaakt voor de kennismigrantenregeling en de ICT-richtlijn. Het minimum overeengekomen loon per maand wordt voor 2018 als volgt vastgesteld:
Goedkeuring toepassing vrijstellingsmethode onder belastingverdragen met Golfstaten
16 November 2017
Op 7 september 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën goedkeuring verleend om de vrijstellingsmethode toe te passen voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland die (deels) belast zijn in een van de Golfstaten. Onder de Golfstaten vallen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
Belastingplan 2018 - Overzicht maatregelen omzetbelasting
27 September 2017
Op Prinsjesdag, 19 september 2017, zijn het Belastingplan 2018 en Overige Fiscale Maatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. Hieronder geven we een overzicht met betrekking tot de omzetbelasting.
Prinsjesdag 2017 - Voorgestelde wijzigingen in de Inkomstenbelasting en Loonbelasting
26 September 2017

Aangifte inkomstenbelasting

Op Prinsjesdag, 19 september jl., heeft het demissionaire kabinet het pakket Belastingplan 2018 en Overige Fiscale Maatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. De meeste maatregelen zullen per 1 januari 2018 in werking treden. Hieronder geven wij de maatregelen weer die zien op particulieren, werknemers en werkgevers.
Prinsjesdag 2017 - Aanpassingen dividendbelasting en andere winst gerelateerde aanpassingen
26 September 2017
Het was al aangekondigd - de dividendbelasting wordt op enkele punten gewijzigd met een uitbreiding van de belastingplicht voor zogenoemde houdstercoöperaties, een vrijstelling van dividendbelasting in verdragssituaties en de wijziging van anti-misbruikmaatregelen.
Socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China treedt in werking
28 August 2017
De datum van inwerkingtreding van het socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China is inmiddels bekend, namelijk 1 september 2017. Wij verwijzen u voor meer informatie over het verdrag naar ons eerdere nieuwsbericht hieromtrent.
Afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018 - aanvulling
26 July 2017
De staatssecretaris van Financiën is voornemens per 1 januari 2018 de inkeerregeling af te schaffen. Dit is vermeld in een kamerbrief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2017, waarin de staatssecretaris laat weten dit voornemen in het Belastingplan 2018 op te nemen. Deze maatregel houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.
Afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018
20 July 2017
De staatssecretaris van Financiën is voornemens per 1 januari 2018 de inkeerregeling af te schaffen. Dit is vermeld in een brief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2017, waarin de staatssecretaris laat weten dit voornemen in het Belastingplan 2018 op te nemen. Deze maatregel houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.
Concept wetsvoorstel met betrekking tot de registratie van uiteindelijke belanghebbenden
22 May 2017
Op 31 maart jl. is het wetsvoorstel tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels Ultimate Beneficial Owner, hierna "UBO") van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere rechtspersonen gepubliceerd. De verplichting tot een dergelijk centraal register vloeit voort uit Europese richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141, hierna "richtlijn").
Wijziging salarisnormen voor kennismigranten bekend voor 2017
11 January 2017
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voor 2017 geldende salarisnormen bekend gemaakt voor de kennismigrantenregelin