Doorzoek TAXci nieuws

Laatst bijgewerkt : 13-09-2022
Prinsjesdag 2017 - Voorgestelde wijzigingen in de Inkomstenbelasting en Loonbelasting
26 September 2017

Aangifte inkomstenbelasting

Op Prinsjesdag, 19 september jl., heeft het demissionaire kabinet het pakket Belastingplan 2018 en Overige Fiscale Maatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. De meeste maatregelen zullen per 1 januari 2018 in werking treden. Hieronder geven wij de maatregelen weer die zien op particulieren, werknemers en werkgevers.
Prinsjesdag 2017 - Aanpassingen dividendbelasting en andere winst gerelateerde aanpassingen
26 September 2017
Het was al aangekondigd - de dividendbelasting wordt op enkele punten gewijzigd met een uitbreiding van de belastingplicht voor zogenoemde houdstercoöperaties, een vrijstelling van dividendbelasting in verdragssituaties en de wijziging van anti-misbruikmaatregelen.
Socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China treedt in werking
28 August 2017
De datum van inwerkingtreding van het socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China is inmiddels bekend, namelijk 1 september 2017. Wij verwijzen u voor meer informatie over het verdrag naar ons eerdere nieuwsbericht hieromtrent.
Afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018 - aanvulling
26 July 2017
De staatssecretaris van Financiën is voornemens per 1 januari 2018 de inkeerregeling af te schaffen. Dit is vermeld in een kamerbrief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2017, waarin de staatssecretaris laat weten dit voornemen in het Belastingplan 2018 op te nemen. Deze maatregel houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.
Afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018
20 July 2017
De staatssecretaris van Financiën is voornemens per 1 januari 2018 de inkeerregeling af te schaffen. Dit is vermeld in een brief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2017, waarin de staatssecretaris laat weten dit voornemen in het Belastingplan 2018 op te nemen. Deze maatregel houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.
Concept wetsvoorstel met betrekking tot de registratie van uiteindelijke belanghebbenden
22 May 2017
Op 31 maart jl. is het wetsvoorstel tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels Ultimate Beneficial Owner, hierna "UBO") van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere rechtspersonen gepubliceerd. De verplichting tot een dergelijk centraal register vloeit voort uit Europese richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141, hierna "richtlijn").
Wijziging salarisnormen voor kennismigranten bekend voor 2017
11 January 2017
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voor 2017 geldende salarisnormen bekend gemaakt voor de kennismigrantenregelin
Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China treedt waarschijnlijk in 2017 in werking
22 December 2016
Vanaf volgend jaar zijn Nederlandse bedrijven met expats in China goedkoper uit. Door het in werking treden van het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China ('het Verdrag') hoeven bedrijven niet langer dubbele sociale premies te betalen voor deze expats. Enkel Nederlandse premies voor AOW, ANW en WW zijn dan verschuldigd. Omgekeerd hoeven Chinese bedrijven uitsluitend nog Chinese sociale premies af te dragen voor basisouderdomsverzekering en werkloosheidsverzekering.
Update classificatielijst buitenlandse entiteiten
05 July 2016
Op 4 mei 2016 heeft de Belastingdienst haar classificatielijst van buitenlandse entiteiten geüpdatet. Deze lijst is gebaseerd op de criteria zoals opgenomen in Besluit CPP2009/519 van 11 december 2009. De transparantie van deze entiteiten wordt bepaald door middel van de in het bovengenoemde decreet vastgestelde criteria.
Interview BNR
06 January 2015
Op 6 januari 2015 is onze fiscalist Rens van Oers geïnterviewd voor het programma De Ochtendspits met betrekking tot de veranderingen op de loonstrook in 2015.