Ons multidisciplinaire team is zeer ervaren met de internationale aspecten van een payroll en HR zaken die relevant zijn voor een internationaal personeelsbestand en is gewend om dagelijks het complexe proces van een internationale payroll tijdig en accuraat te managen.

Een internationale payroll kent verschillende hoekstenen die zorgen voor een zeer divers en complex speelveld voor het verlonen van grensoverschrijdende arbeid.

Van bijzonder belang zijn 

  • toepasselijke belastingverdragen, bilaterale en multilaterale (EU) sociale zekerheidsregelingen
  • regelgevend kader voor werk- en verblijfsvergunningen.
  • primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
  • inkomsten uit het buitenland
  • dwingende bepalingen van het Nederlandse en Europese arbeidsrecht
  • Collectieve Arbeidsovereenkomsten
  • bedrijfspensioenfondsen
  • loonbelasting- en sociale zekerheidsregelingen

Bij het structureren van een internationale tewerkstelling in of vanuit Nederland zal met al deze factoren rekening moeten worden gehouden. De expertise en ervaring van ons team staan tot uw beschikking om dit op een efficiënte en accurate wijze te doen.

Het bijhouden van een loonadministratie in Nederland is sterk geautomatiseerd, maar er komt meer kijken bij het bijhouden van een Nederlandse loonadministratie dan alleen het verwerken van de maandelijkse salarisgegevens.

Voor iedere werkgever in Nederland is de salarisadministratie verweven met zijn primaire bedrijfsadministratie en fiscale rapportageverplichtingen. De juiste naleving van de werkgeversverplichtingen (waaronder de loonadministratie) vereist een goede organisatie en toegewijd toezicht op het input proces van de payroll met een tijdig een accurate informatie Verschaffing. Alleen zo kan de loonadministratie een accurate output garanderen aan werkgever, werknemers en andere belanghebbenden bij de loonadministratie, zoals de HR Afdeling van het bedrijf, de bedrijfsadministrateur, pensioenfondsen en natuurlijk de belastingdienst. Elke belanghebbende heeft zijn eigen belang bij de loonlijst, zowel aan de input- als aan de outputzijde.

Het is van essentieel belang dat een werkgever tijdig de salarissen van de werknemers en de daarover verschuldigde belasting en sociale premies afdraagt, en dat hij zicht houdt op de real time loonkosten en cashflowpositie waarvoor hij afhankelijk is van zijn financiële administratie. De loonstrook is de belangrijkste bron van input met betrekking tot de arbeidskosten en -uitgaven.

Naast de output naar de bank voor het doen van tijdige betalingen, kan de financiële administratie ook een belangrijke inputfunctie hebben voor de loonadministratie, zoals bijvoorbeeld het aanleveren van de benodigde informatie die nodig is voor het goed bewaken en uitvoeren van de Werkkostenregeling (WKR).

Met name in een internationale context is de juiste organisatie van dit "input-" en "output"-proces complex en kwetsbaar voor fouten en/of onnodige vertraging, hetgeen directe gevolgen kan hebben op juridisch, financieel en fiscaal gebied.

Wij maken gebruik van best practise payroll software, met het hoogste niveau van beveiliging en NEN-certificering (ISAE 3402 type II), om een veilige en efficiënte uitwisseling, opslag en verwerking van salarisgerelateerde informatie, en een betrouwbare en consistente output te garanderen.

Wij beschikken over een internationaal netwerk van payroll specialisten in andere landen waar wij regelmatig mee samenwerken voor de uitvoering van grensoverschrijdende opdrachten en die ons op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van de internationale payroll in hun land.

Wij zetten graag onze kennis en die van onze internationale partners in om u in internationale payroll trajecten op professionele wijze te ondersteunen en indien noodzakelijk geheel uit handen te nemen.