Wij zijn internationale belastingadviseurs en vanuit onze expertise en ervaring met het internationale belastingrecht ondersteunen wij internationaal opererende werkgevers en werknemers met gespecialiseerd advies en compliance diensten.

Het uitgangspunt voor onze betrokkenheid is de bijzondere problematiek verbonden aan grensoverschrijdende arbeid. Wij hebben dagelijks met deze problematiek te maken en kunnen u op efficiënte en professionele wijze adviseren en assisteren, zowel ten aanzien vanuit het buitenland inkomende werknemers als ten aanzien van naar het buitenland uitgezonden werknemers.

Belastingadvies uitgezonden werknemers

Als u werknemers vanuit Nederland voor langere of kortere tijd naar het buitenland uitzendt, kunnen u en uw werknemers te maken krijgen met belastingheffing en sociale zekerheidsheffing in het buitenland. Ook in Nederland kan een dergelijke uitzending gevolgen hebben voor de belastingheffing en de heffing van sociale zekerheidspremies. Wij adviseren u graag op de fiscale en sociale zekerheidsaspecten die bij dergelijke uitzendingen een rol kunnen spelen, zoals

 • de onderworpenheid van de werknemer en zijn/haar gezin aan belasting- en sociale zekerheidsheffing in het buitenland;
 • de verplichting voor de werkgever om zich in het buitenland te registreren en eventueel in het buitenland een (schaduw) loonadministratie te voeren, inhoudingen te verrichten op het salaris van de werknemer en afdrachten te plegen aan de buitenlandse belastingdienst;
 • de mogelijkheid om in Nederland verzekerd te blijven en een zorgverzekering aan te houden;
 • de fiscale optimalisatie van een uitzending naar het buitenland door de belastingheffing over meerdere landen te verdelen (salary split);
 • het implementeren van een nettoloon garantieregeling en het vergoeden van extra door de uitzending veroorzaakte belastingkosten (tax equalization, hypotax, tax protection);
 • het fiscaal optimaliseren van het beloningspakket van de werknemer door onder andere het implementeren van belastingvrije vergoedingen (voor bijvoorbeeld verhuizing of dubbele huisvesting of een per diem), bonussen en werknemersaandelen- en/of optieplannen;
 • de fiscale emigratieproblematiek voor de werknemer en zijn/haar familie;
 • assisteren bij het opstellen van arbeidscontracten en beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Belastingadvies inkomende buitenlandse werknemers

Wij kunnen u ook adviseren en ontzorgen op het gebied van de belasting- en sociale zekerheidsgevolgen van inkomende werknemers, zoals:

 • omvang onderworpenheid aan de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheidswetten;
 • registratie en verkrijging Burgerservicenummer (BSN);
 • toepassing keten- en/of inlenersaansprakelijkheid;
 • toepassing 30%-regeling of een hiervan afgeleide vergoeding voor extraterritoriale kosten;
 • fiscale optimalisatie van het (buitenlands) beloningspakket, zoals vergoedingen, bonussen en werknemersaandelen- en/of optieplannen;
 • fiscale kwalificatie van buitenlandse pensioenregeling;
 • fiscale kwalificatie van ingehouden/betaalde buitenlandse sociale zekerheidspremies;
 • mogelijke vrijstelling van Nederlandse sociale zekerheidspremies op basis van een sociaalzekerheidsverdrag of de Europese sociaalzekerheidsverordening;
 • het fiscaal optimaliseren en converteren van buitenlands primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden naar het Nederlandse fiscale regime;
 • de fiscale immigratieproblematiek voor de werknemer en zijn/haar familie;
 • assisteren bij het opstellen van arbeidscontracten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze diensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!