28 August 2017 Add expertise tag Add service tag Add country tag

De datum van inwerkingtreding van het socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China is inmiddels bekend, namelijk 1 september 2017. Wij verwijzen u voor meer informatie over het verdrag naar ons eerdere nieuwsbericht hieromtrent.

De datum van inwerkingtreding van het socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China is inmiddels bekend, namelijk 1 september 2017.

Wij verwijzen u voor meer informatie over het verdrag naar ons eerdere nieuwsbericht hieromtrent.