11 January 2017 Add expertise tag Add service tag Add country tag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voor 2017 geldende salarisnormen bekend gemaakt voor de kennismigrantenregelin

Het minimum overeengekomen loon per maand wordt voor 2017 als volgt vastgesteld:

  2017 2016
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.324 € 4.240
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.170 € 3.108
In Nederland afgestudeerde vreemdeling (oriëntatiejaar) € 2.272 € 2.228
Overplaatsing binnen concern (ICT Richtlijn) € 4.324 € 4.240

De genoemde bedragen moeten ten minste worden betaald om als kennismigrant in Nederland tewerkgesteld te kunnen worden. Loon in natura wordt niet meegerekend. Bovendien zijn de salarisnormen exclusief het jaarlijkse vakantiegeld (8%).

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2017, maar betrekking hebben op tewerkstelling van de kennismigrant in 2017, worden nog getoetst aan het salariscriterium van 2016.

Verder wordt op 1 januari 2017 het legesbedrag verhoogd, waarschijnlijk naar € 926 (€ 881 in 2016).