Doorzoek TAXci nieuws

Laatst bijgewerkt : 13-09-2022
Belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië goedgekeurd
15 July 2014

Ethiopië

Nederland en Ethiopië hebben in 2012 een belastingverdrag ondertekend. Dit verdrag is door middel van een goedkeuringswet door de Staten-Generaal goedgekeurd op 14 juni 2014. De wet is in werking getreden op 10 juli 2014.
Europese Commissie onderzoekt tax rulings Starbucks en Apple
20 June 2014

Ierland

Luxemburg

Op 11 juni 2014 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij drie diepgaande onderzoeken is gestart om te controleren of de besluiten van de fiscale autoriteiten in Ierland, Nederland en Luxemburg met betrekking tot de te betalen vennootschapsbelasting door Apple, Starbucks en Fiat voldoen aan de EU-regels inzake staatssteun.
Crisisheffing verenigbaar met het EVRM
03 June 2014
Op 7 mei 2014 heeft het Gerechtshof te Den Haag uitspraak gedaan over de vraag of de crisisheffing op hoge inkomsten uit arbeid (pseudo-eindheffing voor hoog loon) verenigbaar is met het Nederlands rechtssysteem, artikel 1 van het 1e protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).
Wetsontwerp modernisering belastingplicht voor overheidsbedrijven
22 April 2014
Op 14 april 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën een wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer met betrekking tot de modernisering van de belastingplicht van overheidsbedrijven.
BTW-verhoging per 1 oktober 2012
14 September 2012

Aangifte vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Deze BTW-verhoging is van toepassing op alle BTW-belaste prestaties die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden. In dit nieuwsbericht gaan wij kort in op de fiscale implicaties van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012.
Samenwerking TAXci met het Expatcenter Amsterdam
23 March 2012
Vanaf januari 2012 is Tax Consultants International officieel partner van het Expatcenter Amsterdam. Het Expatcenter is de aangewezen instantie voor de pas in Amsterdam aangekomen expat. Het Expatcenter maakt je wegwijs in Nederland en kan hulp bieden bij het regelen praktische zaken. Meer informatie over het Expatcenter Amsterdam kunt u vinden op http://www.iamsterdam.com.
Publicatie Interview The International Correspondent
03 January 2012
In de decembereditie van The International Correspondent zijn Tax Consultants International's adviseurs Edwin Veele en Rens van Oers geïnterviewd met betrekking tot de aanpassingen van de 30%-regeling voor expats.
Lopende verdragsonderhandelingen
13 December 2011
Op 30 november 2011 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een actueel overzicht van lopende verdragsonderhandelingen. In deze brief geeft de Staatssecretaris ook aan bij welke nieuwe onderhandelingen de standaardcriteria worden toegepast zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van de motie Van Vliet (25087, nr. 8).
TAXci presentatie “Expats – veranderingen in de 30%-regeling” in WTC Amsterdam
02 December 2011
Internationaal belastingadvieskantoor Tax Consultants International verzorgt de presentatie “Expats-veranderingen in de 30%-regeling” in het WTC in Amsterdam op donderdag 8 december 2011.
Belastingverdrag met Zwitserland treedt in werking
09 November 2011

Zwitserland

Op 9 november 2011 is het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland, dat op 26 februari 2010 in Den Haag werd ondertekend, in werking getreden.