Doorzoek TAXci nieuws

Laatst bijgewerkt : 09-10-2023
Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China treedt waarschijnlijk in 2017 in werking
22 December 2016
Vanaf volgend jaar zijn Nederlandse bedrijven met expats in China goedkoper uit. Door het in werking treden van het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China ('het Verdrag') hoeven bedrijven niet langer dubbele sociale premies te betalen voor deze expats. Enkel Nederlandse premies voor AOW, ANW en WW zijn dan verschuldigd. Omgekeerd hoeven Chinese bedrijven uitsluitend nog Chinese sociale premies af te dragen voor basisouderdomsverzekering en werkloosheidsverzekering.
Update classificatielijst buitenlandse entiteiten
05 July 2016
Op 4 mei 2016 heeft de Belastingdienst haar classificatielijst van buitenlandse entiteiten geüpdatet. Deze lijst is gebaseerd op de criteria zoals opgenomen in Besluit CPP2009/519 van 11 december 2009. De transparantie van deze entiteiten wordt bepaald door middel van de in het bovengenoemde decreet vastgestelde criteria.
Interview BNR
06 January 2015
Op 6 januari 2015 is onze fiscalist Rens van Oers geïnterviewd voor het programma De Ochtendspits met betrekking tot de veranderingen op de loonstrook in 2015. 
Belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië goedgekeurd
15 July 2014

Ethiopië

Nederland en Ethiopië hebben in 2012 een belastingverdrag ondertekend. Dit verdrag is door middel van een goedkeuringswet door de Staten-Generaal goedgekeurd op 14 juni 2014. De wet is in werking getreden op 10 juli 2014.
Europese Commissie onderzoekt tax rulings Starbucks en Apple
20 June 2014

Ierland

Luxemburg

Op 11 juni 2014 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij drie diepgaande onderzoeken is gestart om te controleren of de besluiten van de fiscale autoriteiten in Ierland, Nederland en Luxemburg met betrekking tot de te betalen vennootschapsbelasting door Apple, Starbucks en Fiat voldoen aan de EU-regels inzake staatssteun.
Crisisheffing verenigbaar met het EVRM
03 June 2014
Op 7 mei 2014 heeft het Gerechtshof te Den Haag uitspraak gedaan over de vraag of de crisisheffing op hoge inkomsten uit arbeid (pseudo-eindheffing voor hoog loon) verenigbaar is met het Nederlands rechtssysteem, artikel 1 van het 1e protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).
Wetsontwerp modernisering belastingplicht voor overheidsbedrijven
22 April 2014
Op 14 april 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën een wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer met betrekking tot de modernisering van de belastingplicht van overheidsbedrijven.
BTW-verhoging per 1 oktober 2012
14 September 2012

Aangifte vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Deze BTW-verhoging is van toepassing op alle BTW-belaste prestaties die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden. In dit nieuwsbericht gaan wij kort in op de fiscale implicaties van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012.
Samenwerking TAXci met het Expatcenter Amsterdam
23 March 2012
Vanaf januari 2012 is Tax Consultants International officieel partner van het Expatcenter Amsterdam. Het Expatcenter is de aangewezen instantie voor de pas in Amsterdam aangekomen expat. Het Expatcenter maakt je wegwijs in Nederland en kan hulp bieden bij het regelen praktische zaken. Meer informatie over het Expatcenter Amsterdam kunt u vinden op http://www.iamsterdam.com.
Publicatie Interview The International Correspondent
03 January 2012
In de decembereditie van The International Correspondent zijn Tax Consultants International's adviseurs Edwin Veele en Rens van Oers geïnterviewd met betrekking tot de aanpassingen van de 30%-regeling voor expats.