Specialist in internationaal belastingrecht

Onze diensten

Wij kunnen u adviseren op alle fiscale aspecten van uw internationale activiteiten en transacties en wijzen u de weg in het buitenland.


Onze expertise

Wij beschikken over de kennis en expertise om u in internationale trajecten op professionele wijze te ondersteunen.


Beschikbare vacatures

Accountant - Internationale Praktijk
01 March 2021

Voor de uitbouw van onze Internationale Expat & Payroll Praktijk zoeken wij een Aangiftemedewerker Inkomstenbelasting. Jouw standplaats wordt bij voorkeur Amsterdam, dan wel een combinatie van Amsterdam en Rotterdam.

Tax Consultant Internationale Praktijk
01 March 2021

Voor de uitbouw van onze Internationale Expat & Payroll Praktijk zoeken wij een Aangiftemedewerker Inkomstenbelasting. Jouw standplaats wordt bij voorkeur Amsterdam, dan wel een combinatie van Amsterdam en Rotterdam.

Secretaresse
01 March 2021

Voor de uitbouw van onze Internationale Expat & Payroll Praktijk zoeken wij een Aangiftemedewerker Inkomstenbelasting. Jouw standplaats wordt bij voorkeur Amsterdam, dan wel een combinatie van Amsterdam en Rotterdam.

fiscale
expertise en ervaring met grensoverschrijdende activiteiten en transacties

Een selectie van ons nieuws

Vakantietoeslag bij uitbetaling overwerk
22 December 2017
Vanaf 1 januari a.s. gaat er iets wijzigen m.b.t. het uitbetalen van overwerk. Je bent namelijk vanaf deze datum als werkgever verplicht om vakantietoeslag uit te betalen over het overwerk ongeacht welk percentage je nu uitbetaalt. De wijziging kent directe werking. 
Uitstel handhaving wet DBA wederom verlengd
27 February 2018
Recentelijk hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat het uitstel van de handhaving van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is verlengd tot 1 januari 2020.
Verlaging leges IND verblijfsvergunning vanaf 3 mei 2018
05 April 2018
De IND heeft de kostprijzen van verschillende verblijfsvergunningen opnieuw berekend, waardoor per 3 mei 2018 de tarieven van een aantal verblijfsvergunningen naar beneden worden bijgesteld.
Looptijd 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar
25 April 2018
Het kabinet heeft in het vorig jaar gepresenteerde Regeerakkoord aangekondigd om de looptijd van de 30%-regeling vanaf 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Recentelijk heeft de minsterraad hiermee ingestemd. De wijziging in de looptijd naar 5 jaar komt voort uit een evaluatie van de 30%-regeling in 2017.
Hof van Justitie verruimt vereenvoudigde ABC-regeling voor de heffing van BTW
04 May 2018
Op 19 april 2018 heeft het Europese Hof van Justitie de regeling voor de vereenvoudigde ABC-levering voor de heffing van btw verruimd.