Wij hebben in onze praktijk elke dag te maken met de internationale aspecten van arbeid, voor zowel buitenlandse als Nederlandse werkgevers.

Als specialisten op het gebied van internationaal belastingrecht worden wij gezocht en gevonden door cliënten die onze kennis en expertise nodig hebben en daar graag gebruik van willen maken, op projectbasis of op basis van een duurzamere relatie.

Ons multidisciplinaire team heeft ruime ervaring en expertise met vrijwel alle aspecten van internationale arbeid, zoals de in Nederland van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht, de loonbelasting en andere aanverwante rechtsgebieden zoals die met betrekking tot sociale zekerheid, pensioenen, loonadministraties en vergunningen.

Elk van de hiervoor genoemde onderwerpen is een expertise op zich zelf en dit geldt des te meer voor de internationale aspecten daarvan. Daar komen dan ook nog een keer de vergelijkbare wet en regelgeving in de betrokken andere landen bij en de wet en regelgeving die tussen de landen onderling van toepassing is. Denk daarbij aan bilaterale overeenkomsten, zoals belastingverdragen en verdragen over sociale zekerheid, en multilaterale overeenkomsten die direct van toepassing kunnen zijn of indirect kunnen doorwerken in grensoverschrijdend arbeidsrelaties, zoals Europese Verordeningen en Richtlijnen.  

Je moet de weg kennen internationaal, anders kom je al snel op het verkeerde spoor met alle consequenties van dien.

Voor technische analyses van het belastingrecht in andere landen hebben wij de internationale (digitale) bibliotheken van Kluwer en het IBFD tot onze beschikking, waardoor wij snel en efficiënt toegang hebben tot gedetailleerde informatie over buitenlandse belastingsystemen en belastingverdragen. Daarnaast beschikken wij over een internationaal netwerk van (fiscale) specialisten in andere landen waar wij regelmatig mee samenwerken voor de uitvoering van grensoverschrijdende opdrachten en die ons op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van de internationale belastingheffing in hun land.

Wij hebben bijzondere ervaring en expertise met onder andere de volgende aan internationale arbeid gerelateerde onderwerpen: 

 • Belastingverdragen
 • Internationale Payroll
 • Kennismigrantenregeling
 • Extraterritoriale kosten/ 30%-regeling  
 • Vrijstelling ter voorkoming dubbele belasting
 • Inkomsten uit het buitenland 
 • Salary split 
 • Aftrek buitenlandse premies 
 • Aanwijzing buitenlandse pensioenregeling 
 • Management Incentive Plans
 • Stock options
 • Lucratief belang
 • A1 verklaring/ certificate of coverage   
 • Tax equalization/ Hypo tax 
 • WKR
 • Sector indeling
 • CAO onderzoek
 • Bedrijfspensioen fondsen 
 • Emigratie/ immigratie
 • Conservatoire aanslag

Wij stellen onze expertise en ervaring op dit gebied graag aan u ter beschikking om u op een veilige en efficiënte manier door het doolhof van regelgeving, beleid en jurisprudentie op het gebied van grensoverschrijdende arbeid te loodsen, zowel in Nederland als in het buitenland.