Wij verzorgen complexe aangiften inkomstenbelasting voor cliënten die internationaal actief zijn.

Uit de praktijk blijkt dat tegenwoordig de meeste aangiften door de belastingplichtigen zelf worden opgesteld en ingediend. Dat is prima zo en niets mis mee. Een aangifte dient ter verschaffing van informatie en wie kan dat beter dan de belastingplichtige zelf?

 

Waarom is de aangifte internationaal zo moeilijk ? 

Een fiscale aangifte heeft echter een bijzonderheid: de informatieverschaffing dient tot vaststelling van de formele belastingschuld. De belasting die u bent verschuldigd, vloeit voort uit toepassing van fiscale regels op informatie die u zelf in de aangifte verschaft. Op dit punt gaat het helaas in internationale verhoudingen nogal eens fout.

Dit komt enerzijds om dat vooraf ingevulde aangifte (VIA) geen inkomsten uit het buitenland omvat, zodat die handmatig moeten worden toegevoegd en anderzijds vanwege de bijzondere complexiteit die toepassing van internationale regels met zich mee kan brengen.

De informatie die u in de aangifte moet verschaffen, heeft fiscale betekenis, soms zonder dat dit expliciet uit de aangifte zelf blijkt. U kunt bijvoorbeeld in uw aangifte een beroep doen op een vrijstelling of speciale fiscale tegemoetkoming. U heeft dan echter wel fiscale expertise nodig om te beoordelen of en in hoeverre u voor dergelijke vrijstellingen en speciale faciliteiten in aanmerkingen komt en hoe u dit op de juiste wijze in de aangifte moet verwerken. Daarvoor stellen wij onze expertise en ervaring graag ter beschikking.

Wat kunnen wij voor u betekenen ?

Wij zijn specialisten op het gebied van het internationale belastingrecht en wij stellen graag onze ervaring en expertise aan u ter beschikking, door u te adviseren op uw internationale belastingvraagstukken en/of om te zorgen dat uw aangifte op juiste wijze wordt opgesteld en tijdig wordt ingediend.

Het niveau van onze betrokkenheid bepaalt u zelf en het is niet noodzakelijk dat wij uw aangifte opstellen. Wij kunnen ons ook beperken tot een adviesgesprek of een review van de door u zelf opgestelde aangifte.

Door onze expertise en ervaring op het gebied van het internationale belastingrecht hebben wij snel toegevoegde waarde in internationale situaties, bijvoorbeeld bij emigratie of immigratie, of detachering naar het buitenland. Voor bijzonder informatie over het aangiftebiljet bij emigratie en immigratie, zie onze publicatie over De aangifte inkomstenbelasting bij emigratie of immigratie (M-biljet).

Onze prijs voor uw aangifte 

Voor het opstellen en indienen van aangiften inkomstenbelasting hanteren wij vaste tarieven.

De exacte prijs voor het opstellen van uw aangiftebiljet hangt af van de complexiteit van uw situatie en het door u gewenste serviceniveau. Voor een "eenvoudig" aangiftebiljet hebben wij een instaptarief van € 150, excl. BTW.  Onze prijs stijgt naarmate de complexiteit van uw aangifte toeneemt en u een hoger serviceniveau wenst te ontvangen.

Het laagste serviceniveau is Brons (vrijwel geheel digitale afhandeling) en het hoogste serviceniveau is Platinum. Bij Platinum heeft u onder meer recht op een adviesgesprek met één van onze deskundige adviseurs om een duidelijk beeld te krijgen van de fiscale implicaties (en mogelijkheden) van uw situatie. Ook kunnen wij ons als uw correspondentieadres bij de belastingdienst laten registreren en zorgen wij dat wij altijd afschriften krijgen van alle aanslagen en correspondentie met de belastingdienst- wel zo handig als u bijvoorbeeld door emigratie zelf geen Nederlands postadres meer heeft !

Raadpleeg onze Online Offerte Tool

Indien u wilt weten welke prijs wij voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting in rekening zouden brengen, dan kunt u vrijblijvend onze Online Offerte Tool raadplegen. U kunt dan meestal door het invullen van een aantal eenvoudige vragen in vijf minuten een concrete prijsopgave krijgen voor het opstellen en indienen van uw aangiftebiljet. 

Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen om uw persoonlijke situatie te bespreken en om gezamenlijk te bepalen welk dienstenpakket het beste bij uw situatie past en welke prijs wij daarvoor zouden rekenen.

Combinatiepakketten voor werkgevers

Voor werkgevers bieden wij aantrekkelijke combinatiepakketten voor het fiscaal ontzorgen van uitgezonden en inkomende werknemers en het verzorgen van hiermee gemoeide procedures zoals het aanvragen van een A-1 verklaring, het verzorgen van de fiscale aangifte(n) van de werknemers, het opstellen van "Hypotax" berekeningen, het aanvragen van de 30%-regeling, etc.  

Voor meer informatie ...

Voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent in onze aangifte- of adviesdiensten, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen per e-mail of bel ons kantoor in Amsterdam (020-570 9440) of ons kantoor in Rotterdam (010-2010466).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!