Doorzoek TAXci nieuws

Laatst bijgewerkt : 09-10-2023
Aftrekbaarheid btw-kosten op advieskosten bij niet gerealiseerde aandelenverkoop binnen groepsmaatschappij
20 November 2018

Begeleiding internationale transacties en investeringen

Internationaal Belastingadvies

BTW compliance en advies

Corporate compliance

International tax planning

Fusies, reorganisaties & overnames

BTW - Internationaal

Transfer pricing

Corporate compliance

Internationaal belastingrecht

Op 8 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van btw op advieskosten bij een niet-gerealiseerde aandelenverkoop binnen een groepsmaatschappij. Btw kan alleen in aftrek gebracht worden voor zover er een relatie is met een economische activiteit. Bij het bepalen van het btw-aftrekrecht voor holdingmaatschappijen is dit altijd een discussiepunt, omdat het houden van aandelen op zichzelf gezien geen economische activiteit vormt voor de heffing van btw.
TRANSFER PRICING – DE VERPLICHTING TOT HET INDIENEN VAN LANDENRAPPORTEN (BEPS) IN NEDERLAND
30 October 2018
Op dinsdag 6 november (in Amsterdam) of donderdag 8 november (in Rotterdam) bent u van harte welkom bij één van onze After Lunch Sessies over de Country-by-Country Reporting - de verplichting tot het indienen van landenrapporten - in Nederland.
Het nieuwe belastingregime op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES eilanden)
03 October 2018

Begeleiding internationale transacties en investeringen

Internationaal Belastingadvies

Afspraken belastingdienst

International tax planning

Emigratie naar het buitenland

Curaçao (BRNC)

Per 10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. Het land Nederlandse Antillen bestond tot 10 oktober 2010 uit vijf eilandgebieden, te weten Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.
Hof van Justitie verruimt vereenvoudigde ABC-regeling voor de heffing van BTW
04 May 2018
Op 19 april 2018 heeft het Europese Hof van Justitie de regeling voor de vereenvoudigde ABC-levering voor de heffing van btw verruimd.
Looptijd 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar
25 April 2018
Het kabinet heeft in het vorig jaar gepresenteerde Regeerakkoord aangekondigd om de looptijd van de 30%-regeling vanaf 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Recentelijk heeft de minsterraad hiermee ingestemd. De wijziging in de looptijd naar 5 jaar komt voort uit een evaluatie van de 30%-regeling in 2017.
Verlaging leges IND verblijfsvergunning vanaf 3 mei 2018
05 April 2018
De IND heeft de kostprijzen van verschillende verblijfsvergunningen opnieuw berekend, waardoor per 3 mei 2018 de tarieven van een aantal verblijfsvergunningen naar beneden worden bijgesteld.
Uitstel handhaving wet DBA wederom verlengd
27 February 2018
Recentelijk hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat het uitstel van de handhaving van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is verlengd tot 1 januari 2020.
Vakantietoeslag bij uitbetaling overwerk
22 December 2017
Vanaf 1 januari a.s. gaat er iets wijzigen m.b.t. het uitbetalen van overwerk. Je bent namelijk vanaf deze datum als werkgever verplicht om vakantietoeslag uit te betalen over het overwerk ongeacht welk percentage je nu uitbetaalt. De wijziging kent directe werking. 
Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld
22 December 2017
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar begroting de jaarlijkse premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vastgesteld. Daarnaast zijn in de staatscourant op 16 oktober 2017 de premiepercentages sectorfondsen vastgelegd.
Sectorpremies 2018
22 December 2017