Doorzoek TAXci nieuws

Laatst bijgewerkt : 13-09-2022
Hof van Justitie verruimt vereenvoudigde ABC-regeling voor de heffing van BTW
04 May 2018
Op 19 april 2018 heeft het Europese Hof van Justitie de regeling voor de vereenvoudigde ABC-levering voor de heffing van btw verruimd.
Looptijd 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar
25 April 2018
Het kabinet heeft in het vorig jaar gepresenteerde Regeerakkoord aangekondigd om de looptijd van de 30%-regeling vanaf 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Recentelijk heeft de minsterraad hiermee ingestemd. De wijziging in de looptijd naar 5 jaar komt voort uit een evaluatie van de 30%-regeling in 2017.
Verlaging leges IND verblijfsvergunning vanaf 3 mei 2018
05 April 2018
De IND heeft de kostprijzen van verschillende verblijfsvergunningen opnieuw berekend, waardoor per 3 mei 2018 de tarieven van een aantal verblijfsvergunningen naar beneden worden bijgesteld.
Uitstel handhaving wet DBA wederom verlengd
27 February 2018
Recentelijk hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat het uitstel van de handhaving van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is verlengd tot 1 januari 2020.
Vakantietoeslag bij uitbetaling overwerk
22 December 2017
Vanaf 1 januari a.s. gaat er iets wijzigen m.b.t. het uitbetalen van overwerk. Je bent namelijk vanaf deze datum als werkgever verplicht om vakantietoeslag uit te betalen over het overwerk ongeacht welk percentage je nu uitbetaalt. De wijziging kent directe werking. 
Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld
22 December 2017
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar begroting de jaarlijkse premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vastgesteld. Daarnaast zijn in de staatscourant op 16 oktober 2017 de premiepercentages sectorfondsen vastgelegd.
Sectorpremies 2018
22 December 2017
Wijziging salarisnormen voor kennismigranten bekend voor 2018
12 December 2017
De voor 2018 geldende salarisnormen zijn bekend gemaakt voor de kennismigrantenregeling en de ICT-richtlijn. Het minimum overeengekomen loon per maand wordt voor 2018 als volgt vastgesteld:
Goedkeuring toepassing vrijstellingsmethode onder belastingverdragen met Golfstaten
16 November 2017
Op 7 september 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën goedkeuring verleend om de vrijstellingsmethode toe te passen voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland die (deels) belast zijn in een van de Golfstaten. Onder de Golfstaten vallen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
Belastingplan 2018 - Overzicht maatregelen omzetbelasting
27 September 2017
Op Prinsjesdag, 19 september 2017, zijn het Belastingplan 2018 en Overige Fiscale Maatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. Hieronder geven we een overzicht met betrekking tot de omzetbelasting.