Wij voeren fiscale due diligence onderzoeken uit en bieden ondersteuning bij een juiste verwerking en het vinden van de beste oplossing voor de uitkomsten daarvan.  

Het is tegenwoordig eerder regelmaat dan uitzondering dat partijen bij een overname, een management buy out/ buy in, een listing of een (zware) financiële transactie een fiscale due diligence laten uitvoeren.

Een due diligence zal over het algemeen een onderzoek behelzen op financieel, juridisch en fiscaal gebied. Daarnaast kan afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de wensen van partijen, een onderzoek op andere gebieden vereist zijn, zoals op het gebied van technologie of specifieke operationele onderwerpen. 

De koper is over het algemeen al snel tevreden met een balansgarantie en contractueel bedongen garanties en zekerheden, maar het is steeds vaker de verkoper die de due diligence verplicht stelt:  

"ik (de aspirant verkoper) geef jou (de aspirant koper en diens adviseurs) nu volledige inzage in de boeken en de dossiers van mijn onderneming om jou (de aspirant koper) in staat te stellen alles grondig te onderzoeken" en dan vaak alleen in gedachten: "...dus kom later niet bij mij als een niet op de balans vermelde belastingaanslag uit de lucht komt vallen".

De koper heeft dan plotseling niet alleen het recht om de boeken te onderzoeken, maar ook de plicht om dit grondig te doen. Alles wat de adviseurs tijdens het onderzoek over het hoofd zien, of niet op de juiste waarde inschatten, kan de koper later duur komen te staan.

Dit betekent dat als een due diligence al moet plaatsvinden, deze dan goed moet worden afgebakend en zorgvuldig moeten worden uitgevoerd.

Wij weten hoe dit moet en kunnen u dit traject uit handen nemen.

Een door ons uitgevoerde fiscale due diligence zal in ieder geval de volgende aspecten afdekken: 

  1. openstaande belastingschulden (belastingaanslagen die zijn opgelegd maar nog niet betaald/ontvangen);
  2. aansluiting voorziening belastingschuld (op belastingaanslagen en feitelijke betalingen/ontvangsten);
  3. aansluiting belastingaanslagen op de ingediende belastingaangiften;
  4. belastingvoorziening voor nog niet geregelde jaren;   
  5. beoordeling actieve en passieve belastinglatenties;
  6. aansluiting van de loon- en BTW administratie op de jaarrekening;
  7. transfer pricing documentatie en rapportages;
  8. bronbelastingen;
  9. voorziening voor fiscale risico's (in  scope). 

Het multidisciplinaire team van TAXci kan zelfstandig de belangrijkste fiscale deelgebieden afdekken, waaronder de vennootschapsbelasting, transfer pricing, BTW en de loonheffingen.

Wij hebben ervaring met het uitvoeren en coördineren van de due diligence zowel in Nederland als in het buitenland en zijn onze klanten hier graag mee van dienst. Voor het buitenland maken wij gebruik van ons informele netwerk van buitenlandse belastingadviseurs, advocaten en accountants.

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze due diligence diensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!