16 November 2017 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Op 7 september 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën goedkeuring verleend om de vrijstellingsmethode toe te passen voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland die (deels) belast zijn in een van de Golfstaten. Onder de Golfstaten vallen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De reden voor deze goedkeuring is om de concurrentiepositie van in Nederland woonachtige werknemers te verbeteren en ongelijkheid in de methoden van het voorkomen van dubbele belasting in de belastingverdragen weg te nemen. In sommige belastingverdragen tussen Nederland en de Golfstaten (zoals Bahrein en Oman) wordt slechts een voorkoming van dubbele belasting voor het arbeidsinkomen verleend volgens de verrekeningsmethode. Bij de verrekeningsmethode mag de betaalde belasting in het buitenland over het arbeidsinkomen tot een bepaald maximum verrekend worden met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. Werknemers zijn echter niet onderworpen aan belasting in de Golfstaten, waardoor per saldo geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting bestaat. Dit heeft tot gevolg dat het arbeidsinkomen genoten uit Bahrein of Oman volledig belast is in Nederland (tegen maximaal 52% in 2017). Dit is nu aangepast door deze goedkeuring. Bij toepassing van de vrijstellingsmethode kan namelijk een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden geclaimd voor de inkomstenbelasting die verschuldigd is over het inkomen dat toerekenbaar is aan het andere land.

Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (waar Dubai onder valt) kan reeds een voorkoming van dubbele belasting worden geclaimd over arbeidsinkomen met toepassing van de vrijstellingsmethode. Door het besluit van de Staatssecretaris van Financiën is dit nu echter ook mogelijk voor inkomsten verkregen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd.

Het is een opvallend besluit, waarbij wordt aangesloten bij vast verdragsbeleid om de vrijstellingsmethode toe te passen voor inkomsten uit dienstbetrekking. De staatssecretaris vindt de Nederlandse concurrentiepositie en het voorkomen van verschillen met de andere belastingverdragen belangrijker dan het voorkomen van dubbele non-heffing van belasting, nu in de Golfstaten veelal geen belasting wordt geheven over de inkomsten uit dienstbetrekking.

Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2015 en is hier te raadplegen. Indien u vermoedt dat uw situatie op basis van dit besluit gewijzigd is en u onze assistentie wenst bij het herzien van uw aangifte inkomstenbelasting 2015 en/of 2016 of anderszins, neemt u dan gerust contact op met onze adviseur Joukje de Jong. Zij is bereikbaar per e-mail of per telefoon op nummer 020 570 94 47.