Doorzoek TAXci nieuws

Laatst bijgewerkt : 09-10-2023
PREMIEPERCENTAGES SOCIALE VERZEKERINGEN 2019 VASTGESTELD
01 January 1970
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd per 23 oktober 2018, zoals vastgesteld door het UWV. Daarnaast heeft de Minister de volks- en werknemersverzekeringen vastgesteld voor 2019. Beide regelingen zijn geplaatst in de Staatscourant van 31 oktober 2018 en respectievelijk 20 november 2018.