Wij kunnen u op professionele wijze vertegenwoordigen en ondersteunen bij rulingaanvragen (APA of ATR) of discussies met de belastingdienst.  

De belastinginspecteur is ook maar een mens, maar vaak wel één met een missie: ervoor zorgen dat u de belasting betaalt die u naar zijn of haar mening bent verschuldigd. De wet is de wet en daar kunnen wij niets aan veranderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat u niet meer betaald dan dat de wet u verplicht.

Bij veel discussies met de belastingdienst blijkt dat de relevante feiten en omstandigheden niet op juiste wijze zijn gepresenteerd of onjuist door de inspecteur zijn geïnterpreteerd.

De belastinginspecteur heeft per definitie een kennisachterstand en is daarom in eerste instantie afhankelijk van de informatie die door u of uw adviseur wordt verschaft. Niet zelden blijkt een hoogoplopende discussie met de belastinginspecteur zijn oorzaak te vinden in een onjuist begrip van zaken, wat uiteindelijk kan leiden tot een te hoge belastingaanslag, die u al dan niet in een gerechtelijke procedure moet gaan bestrijden.

Terwijl vroeger de belastingadviseur vrijwel dagelijks met de belastingdienst overleg voerde over een juiste belastingheffing van cliënten, is het contact tegenwoordig vaak beperkt tot het beantwoorden van vragen achteraf, die eenvoudig in belastingcorrecties en uiteindelijk een bezwaar- of beroepsprocedure kunnen uitmonden. 

Het samenwerkingsmodel, met als ultieme doel een juiste en rechtvaardige belastingheffing, is in de praktijk in veel gevallen vervangen door een vechtmodel, waarbij het steeds vaker alleen maar lijkt te gaan "om de centen" en de juiste en redelijke toepassing van fiscale wetgeving en heffingsbeginselen steeds minder belangrijk lijkt te worden.   

De geruisloze afhandeling van fiscale aangiften en het jarenlang achterwege blijven van fiscale controles en boekenonderzoeken, lijken een uitnodiging voor de belastingplichtige om avontuurlijke standpunten in te nemen, scherper te manoeuvreren bij het oplossen van fiscale vraagstukken en vooral geen overleg vooraf meer te hebben met de belastingdienst. De verleiding is groot, de pakkans klein, maar het risico op fiscale claims, discussies met de belastingdienst en fiscale procedures als je gepakt wordt is alleen maar toegenomen. En ook flinke boetes zijn dan niet van de lucht, voor zowel de belastingplichtige als de betrokken adviseur (M/V).

Wij hebben ruime ervaring in het onderhandelen met de belastingdienst, het maken van afspraken (rulings) met de belastingdienst en als het echt niet anders kan, het procederen tegen de belastingdienst. Wij zij u op dit vlak graag van dienst. 

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze diensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!