12 December 2017 Add expertise tag Add service tag Add country tag

De voor 2018 geldende salarisnormen zijn bekend gemaakt voor de kennismigrantenregeling en de ICT-richtlijn. Het minimum overeengekomen loon per maand wordt voor 2018 als volgt vastgesteld:

2018 2017  
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.404 € 4.324
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.229 € 3.170
In Nederland afgestudeerde vreemdeling (oriëntatiejaar) € 2.314 € 2.272
Overplaatsing binnen concern (ICT Richtlijn) € 4.404 € 4.324

De genoemde bedragen moeten ten minste maandelijks en giraal worden betaald om als kennismigrant in Nederland tewerkgesteld te kunnen worden. Loon in natura wordt hierbij niet meegerekend. Bovendien zijn de salarisnormen exclusief het jaarlijkse vakantiegeld (8%).

Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2018, maar betrekking hebben op tewerkstelling van de kennismigrant in 2018, worden nog getoetst aan het salariscriterium van 2017.

Verder wordt op 1 januari 2018 het legesbedrag verhoogd dat verschuldigd is aan de IND voor de aanvraag van de kennismigrantenregeling. Naar verwachting gaat het bedrag van € 926 in 2017 naar € 938 in 2018. Voor het overbrengen van een gezinslid van een kennismigrant zijn leges verschuldigd van waarschijnlijk € 240 (tegenover € 237 in 2017).