Wij ondersteunen onze cliënten op het gebied van hun internationale corporate compliance en zorgen er voor dat ze aan hun verplichtingen op dat gebied voldoen.   

Nederland is een sterk gereguleerd land met een zeer efficiënte en effectieve belastingdienst. De mate van automatisering is middelmatig, maar verbetert geleidelijk door het effectieve gebruik van dashboards, portals en rapportage- en indieningstools. 

Elke onderneming in Nederland is in wezen verplicht zich te registreren voor belastingdoeleinden en te voldoen aan diverse fiscale rapportage-, indienings- en betalingsverplichtingen.

Voor de meeste bedrijven zal dit resulteren in een verplichting voor de Nederlandse vennootschapsbelasting en BTW, en afhankelijk van de omstandigheden, de heffing van Nederlandse dividendbelasting van bronbelasting op rente of royalty’s. 

Elke onderneming die zaken doet is wettelijk verplicht een administratie bij te houden, en de bestanden daarvan gedurende een periode van ten minste zeven jaar te bewaren (in fysieke of digitale vorm). Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot het opleggen van boetes, en in het uiterste geval strafrechtelijke vervolging, maar ook tot het omkeren van de bewijslast zodat de belastingdienst een belastingaanslag op basis van (een redelijke) schatting kan opleggen.

Daarnaast kunnen Nederlandse belastingen worden geheven als zich bepaalde gebeurtenissen of transacties voordoen, zoals bijvoorbeeld

  • overdrachtsbelasting (bij de verwerving van Nederlands onroerend goed),
  • assurantiebelasting (ter zake van verzekeringen),
  • BPM (bij de aanschaf of invoer van een auto), enz.         

Hoewel de belastingdienst tegenwoordig geautomatiseerde en meestal directe toegang heeft tot gegevens die bij verschillende overheidsinstanties en financiële instellingen beschikbaar zijn, is het primaire anker voor de inning en betaling van belastingen nog steeds de belastingaangifte, die in de meeste gevallen door de belastingplichtige zelf of door een inhoudingsplichtige zal moeten worden ingediend.

Naast het indienen van belastingaangiften kunnen Nederlandse en buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan Nederlandse belasting tegenwoordig ook worden verplicht te voldoen aan specifieke documentatie-, rapportage- en deponeringsverplichtingen inzake interne verrekenprijzen (transfer pricing), alsmede aan de verplichting om betrokkenheid bij bepaalde agressieve (belasting)constructies/arrangementen te melden (DAC6).  

De naleving van dit brede scala aan belastingaangiften, -rapportages en -betalingen is geen gemakkelijke taak en moet nauwlettend in het oog worden gehouden om sancties wegens niet-niet tijdige naleving te voorkomen. De sancties kunnen boetes omhelzen die afhankelijk van de situatie kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's, en in extreme gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging.  Onder bepaalde omstandigheden kan niet-naleving door een bedrijf ook resulteren in persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en/of aandeelhouders. 

Wij beschikken over “best-practice” software voor de naleving van de rapportage- en aangifteverplichtingen van onze cliënten. Daarbij garanderen wij het hoogste niveau van beveiliging voor de uitwisseling en opslag van informatie en gegevens van onze cliënten.

Onze consultants houden zich dagelijks bezig met complexe compliance-zaken en zijn gewend de compliance-verplichtingen van onze cliënten dagelijks te beheren. Neem gerust contact met ons indien u ok geïnteresseerd bent in onze compliance oplossingen.

Wij maken graag tijd voor u !