Binnen onze internationale praktijk hebben wij dagelijks te maken met grensoverschrijdende BTW problematiek.  

De BTW-heffing in grensoverschrijdende situaties kan snel complex worden door de interactie van de Europese BTW wetgeving met de lokale wetgeving in de betrokken lidstaten.

Door efficiënt gebruik van geautomatiseerde databases wisselen de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaten tegenwoordig snel gegevens met elkaar uit voor de controle van juiste toepassing van de (Europese) BTW regels, zoals de controle op de toepassing van de verleggingsregeling bij intracommunautaire leveringen (matching). De foutgevoeligheid van de fiscale aangifte wordt daardoor minder, maar de druk op juiste toepassing van de onderliggende regelgeving neemt juist toe: een match voor toepassing van de verleggingsregeling in een specifiek geval betekent niet automatisch dat de verleggingsregeling ook daadwerkelijk van toepassing is.

Wij werken voornamelijk voor internationaal opererende ondernemingen die in of vanuit Nederland opereren, waardoor binnen onze internationale praktijk vrijwel alle aspecten van de heffing van BTW in grensoverschrijdende situaties aan bod komen. Op basis van onze kennis en ervaring op dit gebied, adviseren wij onze cliënten over de beste strategie om BTW problemen te voorkomen of om deze zo efficiënt mogelijk op te lossen.  

Ook ondersteunen wij onze cliënten bij het stroomlijnen, uitvoeren en automatiseren van BTW processen, zoals het opstellen en indienen van de reguliere BTW aangiften, ICP rapportages, registratie en teruggaafprocedures. Soms werken wij ook puur transactie gericht, bijvoorbeeld door de BTW aspecten van een beoogde transactie in kaart te brengen, of onderzoek te doen naar potentiële BTW risico’s in een over te nemen onderneming en te adviseren op welke wijze deze risico’s het beste kunnen worden voorkomen of beperkt. 

Voor grensoverschrijdende BTW problematiek werken wij indien nodig samen met partners in het buitenland voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van de lokale BTW regels en procedures, lokale BTW registratie en het verzorgen van lokale BTW aangiften, ICP opgaven, rapportages, teruggaveverzoeken en dergelijke.      

De BTW problematiek waar wij dagelijks mee te maken hebben is zeer divers en omvat onder andere: 

 • advies op grensoverschrijdende transacties, import en export
 • opstellen en indienen BTW aangiften, Opgaaf intracommunautaire prestaties (“ICP opgaaf” of “Listing”) en Intrastat-opgaven 
 • toepassing, uitvoering en automatisering OSS, Unieregeling en IOSS
 • factuur, documentatie en administratie eisen 
 • toepassing BTW vrijstellingen en 0% tarief   
 • begeleiding en structureren van Intracommunautaire ABC-leveringen
 • BTW correcties  
 • BUA
 • afstandsverkopen
 • teruggaafprocedures en verzoeken om ambtshalve vermindering
 • toepassing pro-rata en pre-pro rata
 • toepassing marge-regeling
 • grensoverschrijdende bouw en installatie werkzaamheden
 • begeleiding btw-controle door de Belastingdienst
 • overleg belastingdienst en onderhandeling tax rulings
 • BTW due diligence  
 • vragen belastingdienst, bezwaar en beroep

Dit is een selectie van de onderwerpen waar wij dagelijks mee te maken hebben. Neem gerust contact met ons op voor advies op uw internationale BTW vraagstukken of ondersteuning bij de uitvoering van uw BTW administratie.