Wij leveren BTW compliance diensten en advies. 

In onze internationale praktijk hebben wij dagelijks te maken met internationale BTW-vraagstukken. Die zijn  onlosmakelijk verbonden met onze internationale transactiepraktijk en onze BTW-aangiftepraktijk.

Bij iedere transactie speelt een BTW-vraagstuk, maar meestal levert dit geen problemen op.  Als al BTW is verschuldigd, dan is het meestal een broekzak-vestzak verhaal, met in het ergste geval een cash flow nadeel.

Bij internationale grensoverschrijdende transacties levert de BTW-heffing in Nederland en het buitenland vaak meer problemen op, zeker als partijen buiten de Europese Unie zijn betrokken. Door kwalificatieverschillen of verschillende BTW-regimes kan de BTW al snel een echte kostenpost worden.  

Binnen onze internationale praktijk komen ook bepaalde activiteiten voor, die vrijwel altijd tot een zekere mate van “BTW-verlies” leiden. Hierbij valt te denken aan met name de typische houdsterfunctie (het verwerven, houden en verkopen van deelnemingen) en financieringsactiviteiten (het verschaffen van leningen). Vennootschappen die dit soort activiteiten verrichten, kunnen hun recht op vooraftrek geheel of gedeeltelijk kwijtraken en onder bijzondere omstandigheden ter zake van ontvangen facturen zelfs Nederlandse BTW verschuldigd worden. Achteraf is hier niets aan te doen, maar vooraf kan dit BTW-verlies meestal door eenvoudige planning wel worden beperkt of is dit zelfs helemaal te voorkomen.    

Wij zijn u graag van dienst met onze expertise en ervaring op gebied van de BTW-heffing in internationale verhoudingen en de hiermee verband houdende procedures.

Wij kunnen onder andere het volgende voor u doen:

  • advies op de BTW-aspecten van nationale of internationale transacties;
  • het opstellen van BTW-aangiften en ICL aangiften;   
  • due diligence op BTW-gebied;
  • toepassing One Stop Shop, Unie- en importregeling;
  • ondersteuning bij een BTW-controle/boekenonderzoek van de belastingdienst;  
  • afspraken met de belastingdienst/procederen tegen de belastingdienst; 
  • het aanvragen van fiscale BTW-faciliteiten, zoals een artikel 23-vergunning (verlegging bij invoer); 
  • het indienen en afhandelen van BTW-teruggaven in Nederland en het buitenland.

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze BTW-diensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!