Wij zijn dagelijks bezig met internationale administraties en jaarrekeningen en beschikken over de benodigde expertise en ervaring om dit op een professionele wijze te doen.

Het is niet altijd eenvoudig om de administratie te voeren van een Nederlandse onderneming die internationaal opereert, buitenlandse aandeelhouders heeft, of buitenlandse dochter maatschappijen of buitenlandse vestigingen heeft.

Hoe moet het grootboek worden ingericht en welke grondslagen moeten worden toegepaste voor waardering van activa en passiva ?  Op welke wijze worden transacties in vreemde valuta gerapporteerd ?

Het voeren van een administratie van een internationaal opererende onderneming vereist bijzondere kennis en expertise van de grondslagen voor de jaarrekening volgens Nederlands recht andere jurisdicties.

Wij werken dagelijks voor internationaal opererende ondernemingen en beheersen de onderwerpen die voor hen op het gebied van de administratie, interne rapportages en externe jaarverslaggeving spelen.

Wij verzorgen de boekhouding op basis van de Nederlandse GAAP en verzorgen de ook de secretariële diensten die daarmee verband houden.  Ons boekhoudsysteem is cloud based en voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen (ISO 27001, ISO 9001, SAS 70, ISAE3402 en PCI).

Onze online boekhoudsoftware (Twinfield) omvat een dashboard dat door medewerkers van onze cliënten rechtstreeks kan (maar niet behoeft te) worden benaderd en bediend, en biedt onder meer

 • een scantool, om facturen direct in de administratie te importeren,
 • een facturatiemodule
 • een bank/betalingsmodule,
 • geautomatiseerde uitvoer voor belastingaangiften,
 • geautomatiseerde import van salarisgegevens,
 • koppelingen met diverse ERP systemen en diverse sourcing en rapportage tools.

Ons systeem voorziet in de mogelijkheid van facturering en transactieboeking in meerdere valuta's, boekhouding van vaste activa, projectboekhouding, enz. Het biedt ook een flexibele managementrapportagetool, diverse standaard invoertools en via een open API kan het aan vrijwel elk systeem worden gekoppeld, waardoor effectieve gegevensexport mogelijk is.

Onze boekhoudkundige en corporate secretariële diensten kunnen het volgende omvatten

 • het bijhouden van het grootboek;
 • registratie van personeelsuitkeringen/-uitgaven en jaarlijkse kruiscontrole
 • vaste activa en afschrijvingsschema;
 • crediteuren- en debiteurenlijsten;
 • afsluiten van het grootboek;
 • consolideren van dochterondernemingen;
 • fiscale boekhouding;
 • tussentijdse managementrapportages;
 • opstellen van jaarrekeningen op basis van Dutch GAAP;
 • opstellen van jaarverslagen in Dutch GAAP;
 • ondersteuning lokale of internationale accountantscontrole;
 • opstellen publicatie jaarrekening;
 • het organiseren van jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen;
 • deponeren van financiële overzichten bij de Kamer van Koophandel;
 • geautomatiseerde gegevensexport naar kwartaal- of maandaangiften BTW en de jaarlijkse aangiften vennootschapsbelasting. 

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze financiële administratiediensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!