14 September 2012 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Aangifte vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Deze BTW-verhoging is van toepassing op alle BTW-belaste prestaties die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden. In dit nieuwsbericht gaan wij kort in op de fiscale implicaties van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012.

Wat zijn de gevolgen van de BTW-verhoging?

De tariefverhoging werkt voor particuliere consumenten kostenverhogend. De BTW-verhoging werkt uiteraard ook voor ondernemers met (geheel of gedeeltelijk) vrijgestelde prestaties kostenverhogend.

Ondernemers met (geheel of gedeeltelijk) vrijgestelde prestaties kunnen immers de hogere BTW die andere ondernemers hen in rekening brengen namelijk niet (of slechts ten dele) als voorbelasting in aftrek brengen. Bent u een ondernemer met (geheel of gedeeltelijk) vrijgestelde prestaties en rekent u deze BTW-verhoging niet door aan uw klanten, dan zal de hogere BTW een reële kostenverhoging voor u betekenen.

Wanneer is de verhoogde BTW van 21% van toepassing?

Volgens het overgangsrecht moet voor de toepassing van het BTW-tarief worden gekeken naar het tijdstip waarop de leveringen en diensten zijn verricht. Dit betekent concreet het volgende:

  • Op leveringen en diensten die vóór 1 oktober 2012 zijn verricht, is het tarief van 19% van toepassing;
  • Op leveringen en diensten die op of na 1 oktober 2012 zijn verricht, is het tarief van 21% van toepassing;
  • Is sprake van een doorlopende prestatie (bijvoorbeeld een dienst) die zowel voor als na 1 oktober 2012 wordt verricht, dan is het oude tarief van 19% van toepassing op het deel van de prestatie verricht vóór 1 oktober 2012 en het nieuwe tarief van 21% op het deel van de prestatie na 1 oktober 2012.

Bent u ondernemer voor de BTW en factureert u uw klanten met BTW, dan is het dus van belang om rekening te houden met de
BTW-verhoging op het moment van facturatie. Daarnaast dient u uiteraard ook uw boekhoudpakket overeenkomstig aan te passen.