05 July 2016 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Op 4 mei 2016 heeft de Belastingdienst haar classificatielijst van buitenlandse entiteiten geüpdatet. Deze lijst is gebaseerd op de criteria zoals opgenomen in Besluit CPP2009/519 van 11 december 2009. De transparantie van deze entiteiten wordt bepaald door middel van de in het bovengenoemde decreet vastgestelde criteria.

Als gevolg van de indicatieve aard van deze lijst heeft de belastingdienst besloten de volgende limited liability partnership classificaties, waarvan de status onduidelijk is, uit te sluiten.

  • Verenigde Staten, district Columbia;
  • Verenigde Staten, district Delaware;
  • Verenigde Staten, district Minnesota;
  • Verengide Staten, district New York;
  • Groot Brittannië.

Entiteiten die zekerheid willen verkrijgen, kunnen een voorlopige beslissing aanvragen bij de belastingdienst.

Check hier de classificatielijst:

lijst_gekwalificeerde_buitenlandse_samenwerkingsverbanden_mei_2016