03 October 2018 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Begeleiding internationale transacties en investeringen Internationaal Belastingadvies Afspraken belastingdienst International tax planning Emigratie naar het buitenland Curaçao (BRNC)

Per 10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. Het land Nederlandse Antillen bestond tot 10 oktober 2010 uit vijf eilandgebieden, te weten Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Vanaf 10 oktober 2010 zijn de drie eilanden, Bonaire, Saba, Sint Eustatius (de BES-eilanden) als gevolg van de staatkundige hervormingen openbare lichamen (vergelijkbaar met een “gemeente”) binnen het Nederlandse staatsbestel geworden en zijn Curaçao en Sint Maarten aparte landen binnen het koninkrijk.  

De BES vormen een eigen jurisdictie met eigen wetgeving die alleen in de BES geldt en niet in het Europese deel van Nederland. Nederlandse wetten zijn, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen, in de BES niet van toepassing.

In de volgende hoofdstukken gaan wij in op de nieuwe belastingwetgeving op de BES eilanden: 

 • De huidige status van fiscale wetgeving op de BES eilanden
 • Inpassing voorgestelde fiscale stelsel voor de BES eilanden in de Nederlandse rechtsorde
 • Europeesrechtelijke positie van de BES eilanden
 • De overgang naar het nieuwe fiscale stelsel van de BES eilanden
 • De contouren van het nieuwe fiscale stelsel van de BES eilanden
 • De nieuwe belastingwet BES
 • De vastgoedbelasting
  • De opbrengstbelasting
  • De algemene bestedingsbelasting
  • De overdrachtsbelasting
 • Formeel belastingrecht
 • Invorderingsrecht
 • Omzetting spaartegoedenrichtlijn
 • Voorkoming van dubbele belasting
 • EU aspecten

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld.  De eigen teksten zijn door ons opgesteld vanuit onze expertise en jarenlange ervaring als belastingadviseur. Wij kunnen echter geen garanties bieden voor de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie. U kunt contact met ons opnemen voor advies op concrete vraagstukken.