05 April 2018 Add expertise tag Add service tag Add country tag

De IND heeft de kostprijzen van verschillende verblijfsvergunningen opnieuw berekend, waardoor per 3 mei 2018 de tarieven van een aantal verblijfsvergunningen naar beneden worden bijgesteld.

De leges van de volgende verblijfsvergunningen worden als volgt verlaagd:

  Huidig tarief Nieuw tarief per 3 mei 2018
Arbeid als zelfstandige € 1.336 € 1.325
Arbeid als kennismigrant € 938 € 582
Verblijf als houder van de EU Blauwe Kaart € 909 € 661
Seizoensarbeid / lerend werken € 802 € 570
Overplaatsing binnen een onderneming € 938 € 582
Studie € 321 € 192
Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst € 641 € 285
Uitwisseling, al dan niet in het kader van een verdrag € 641 € 283
Omwisseling, vervanging en vermissing € 267 € 132
Reguliere verlenging € 401 € 355
Erkenning referent € 5.345 € 3.861
Erkenning referent klein bedrijven / startups met max. 50 personen € 2.672 € 1.930

De nieuwe leges zullen gelden voor aanvragen die worden ingediend op of na 3 mei 2018.

Wij hebben een team van specialisten beschikbaar om u te helpen bij uw aanvraag.