22 December 2017 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar begroting de jaarlijkse premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vastgesteld. Daarnaast zijn in de staatscourant op 16 oktober 2017 de premiepercentages sectorfondsen vastgelegd.

Premies volks- en werknemersverzekeringen 

Premiepercentages sociale verzekeringen
Fonds 2017 2018
AOW 17,90% 17,90%
Anw 0,10% 0,10%
Awf (algemeen werkloosheidsfonds) 2,64% 2,95%
Ufo (uitvoeringsfonds voor de overheid) 0,78% 0,78%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50%
Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds) 6,16% 6,27%
Whk (werkhervattingskas) 1,16% 1,16%

De Awf-premie stijgt naar 2,95% en dient ter financiering van WW-uitkeringen met een duur van meer dan 6 maanden. De Aof-premie is voorlopig vastgesteld op 6,27% en zal nog definitief vastgesteld worden.

Sectorfondsen

In de staatscourant zijn de sectorpremies 2018 vastgesteld, welke onder meer de eerste 6 maanden van werkloosheid dienen te financieren. De premies worden per sector vastgesteld via een uniforme sectorpremie. Daarnaast kennen de sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf een differentiatie naar premiegroep (vnl. contractduur ter differentiatie) en dient niet gekeken te worden naar de sectorpremie.

De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,36% naar 1,28%.

Voor een overzicht van de nieuwe premiepercentages voor de sectorfondsen verwijzen wij u graag naar het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat u hier kunt raadplegen.