20 November 2018 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Begeleiding internationale transacties en investeringen Internationaal Belastingadvies BTW compliance en advies Corporate compliance International tax planning Fusies, reorganisaties & overnames BTW - Internationaal Transfer pricing Corporate compliance Internationaal belastingrecht

Op 8 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van btw op advieskosten bij een niet-gerealiseerde aandelenverkoop binnen een groepsmaatschappij. Btw kan alleen in aftrek gebracht worden voor zover er een relatie is met een economische activiteit. Bij het bepalen van het btw-aftrekrecht voor holdingmaatschappijen is dit altijd een discussiepunt, omdat het houden van aandelen op zichzelf gezien geen economische activiteit vormt voor de heffing van btw.

In deze zaak ging het om de aftrekbaarheid van advieskosten van een niet-gerealiseerde aandelenverkoop binnen een groepsmaatschappij. De belanghebbende was voornemens om de (klein)dochteronderneming, waaraan zij beheer en IT diensten verrichten, te verkopen. In het kader van deze verkoop had de bank, die eveneens een aandeel had in de groepsmaatschappij, onderzoek laten verrichten naar de verkoop van aandelen van deze dochteronderneming. Met de eventueel gerealiseerde opbrengst zou de schuld aan de bank afgelost worden.

Voor de beantwoording van de vraag of de btw op deze advieskosten aftrekbaar is bij belanghebbende, heeft het HvJ aangegeven dat eerst beoordeeld moet worden of deze kosten gemaakt zijn in relatie tot een economische activiteit voor de heffing van btw. Nu de verkoop van aandelen uitsluitend tot doel had de schuld bij de bank af te lossen, is hier geen directe relatie met een btw-belastbare economische activiteit van belanghebbende. De btw op de advieskosten zijn dan ook niet aftrekbaar voor belanghebbende. Het HvJ voegt er nog aan toe dat dit niet anders was geweest als de verkoop wel was doorgegaan.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of wilt u weten wat dit voor uw onderneming betekent, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen per e-mail of per telefoon op nummer 020 570 94 40 voor ons kantoor in Amsterdam of nummer 010 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.