27 February 2018 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Recentelijk hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat het uitstel van de handhaving van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is verlengd tot 1 januari 2020.

Uitstel

De reden voor het uitstel is de onrust die de Wet DBA heeft veroorzaakt bij zowel zzp'ers als opdrachtgevers. Het kabinet streeft ernaar de nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Bij de uitwerking van deze nieuwe wet- en regelgeving worden partijen zoals zzp-organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties nauw betrokken zodat wordt aangesloten bij de knelpunten die in de praktijk voorkomen.

Het gevolg van het uitstel is dat opdrachtgevers van zzp'ers, freelancers en dergelijke vooralsnog niet te maken krijgen met boetes of naheffingen in de loonheffingen indien de Belastingdienst het standpunt inneemt dat de opdrachtnemer geen zelfstandig ondernemer is maar een werknemer.

Uitzondering bij kwaadwillenden

Een uitzondering geldt voor de ernstige kwaadwillenden. Met ingang van 1 juli 2018 worden de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden wel uitgebreid. Om tot kwalificatie van ernstige kwaadwillenden te komen moet de Belastingdienst drie criteria kunnen bewijzen:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
  • Er is sprake van opzettelijke - willens en wetens - schijnzelfstandigheid.
  • Voor kwaadwillenden bestaat alsdan het risico op naheffing loonheffingen en boetes.

Gevolgen

De datum van 1 januari 2020 lijkt ver weg, echter de handhavingsuitbreiding per 1 juli 2018 noopt wel tot het onder de loep nemen van de contracten met ingehuurde zzp'ers, freelancers en dergelijke. Wij kunnen u uiteraard assisteren bij het beoordelen van de contracten op evidente schijnzelfstandigheid.