24 October 2022 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Begeleiding internationale transacties en investeringen Internationaal Belastingadvies Fiscale due diligence Afspraken belastingdienst Aangifte vennootschapsbelasting Transfer Pricing Diensten Fiscale procedure Corporate compliance Fusies, reorganisaties & overnames Transfer pricing Corporate compliance Internationaal belastingrecht

Op dinsdag 1 november 2022 bent u weer uitgenodigd om een van onze gratis webinars bij te wonen, dit keer over de Nederlandse anti-hybride belastingregels - ATAD 1 en ATAD 2.

In 2022 heeft Nederland nieuwe wetgeving geïmplementeerd ter uitvoering van de laatste tranche van de tweede EU-Richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD 2).

ATAD 2 beoogt het gebruik van hybride mismatches tussen belastingstelsels te voorkomen door regels voor te schrijven ter bestrijding van belastingontwijking door hybride mismatches zowel tussen EU-lidstaten als tussen EU-lidstaten en derde landen met betrekking tot de fiscale behandeling van entiteiten, instrumenten of vaste inrichtingen. De eerste tranche van ATAD 2 is al per 1 januari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse belastingwetgeving en heeft voornamelijk betrekking op financiële instrumenten. De tweede tranche, zoals ingevoerd in 2022 heeft voornamelijk betrekking op de fiscale behandeling van zogenaamde "omgekeerde hybride entiteiten". Tijdens dit webinar lichten we de reikwijdte van de implementatiewetten van ATAD 2 toe, en hun praktische relevantie voor internationaal opererende bedrijven in Nederland.

Meer informatie over dit webinar kunt u vinden je op de aanmeldpagina voor deze sessie op onze website.

Tijdens het webinar en daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het webinar wordt gegeven in de Engelse taal.

GRATIS RERUN:
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze live webinar bij te wonen of bevindt u zich in een andere tijdzone, dan bieden wij u de mogelijkheid om gratis RERUNS bij te wonen op verschillende data en tijdstippen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het schema op onze website.

AANMELDEN:
Indien u aan deze (of meer van onze) TAXci Insight Sessions(s) wilt deelnemen, kunt u zich op onze website voor gratis deelname aanmelden.

Mocht u hier hulp bij nodig hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, dan kun u ons natuurlijk ook bellen op +31-20-5709440 (kantoor Amsterdam) of +31-10-2010466 (kantoor Rotterdam), of stuur ons gerust een e-mail.

Wij maken graag tijd voor u !