27 January 2021 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Op 1 januari 2019 heeft de Nederlandse regering de looptijd van de 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar, met uiteindelijk (onder publieke druk) een overgangsperiode van twee jaren die is afgelopen op 1 januari 2021.

Wij hebben de zaak onderzocht en zijn van mening dat we goede technische argumenten hebben om te procederen en dat gaan wij nu ook doen. Wij nodigen werkgevers en werknemers die getroffen zijn door deze wetswijziging dan ook graag uit om zich aan te sluiten bij onze procedure. In alle gevallen is de medewerking van de werkgever vereist.

We achten dit een principiële kwestie, maar we kunnen niet procederen zonder (althans gedeeltelijke) financiering. Voor de cliënten die ons het mandaat willen geven om namens hen te procederen, stellen wij een regeling voor waarbij de cliënt een relatief lage vaste vergoeding betaald, gekoppeld aan het aantal maanden waarover de 30% regeling wordt verkort (commitment fee), plus een percentage van de belastingteruggave als we winnen, exclusief een eventuele te ontvangen vergoeding voor rente en proceskosten (“no cure - no pay” fee).

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze procedure, laat het ons dan weten via expat@taxci.nl. We zullen u dan verder informeren over de te volgen procedure, de vergoedingsregeling en de technische argumenten die wij in gaan brengen.

We hopen dat we ook U snel aan boord mogen verwelkomen!

Mocht u overigens belastingvragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar per e-mail of per telefoon op nummer 020 570 94 40 voor ons kantoor in Amsterdam of nummer 010 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.

Wij maken graag tijd voor u !