29 January 2023 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Internationaal Belastingadvies Afspraken belastingdienst Loonadministraties Fiscale opinie en second opinion Fiscale procedure Ondersteuning werkgever Internationale arbeid Internationale payroll & HR Internationaal belastingrecht

Wij nodigen u van harte uit om op dinsdag 7 februari of donderdag 9 februari onze gratis webinar bij te wonen over de huidige status van het Nederlandse gedoogregime voor hybride arbeidsverhoudingen (zoals veel ZZPers)

Het landschap van de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen tien jareb voor een groot deel bepaald door een toenemend aantal ZZP'ers. Ondernemen in Nederland is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk zonder het inhuren van ZZP'ers, direct of via intermediairs. Hoewel de Nederlandse belastingwetgeving een gedoogregime kent met strikte richtlijnen voor de fiscale acceptatie van een ZZP-relatie, lijkt de dagelijkse praktijk nauwelijks meer last te hebben van de risico's die aan dit soort hybride arbeidsverhoudingen kleven, terwijl de druk op de overheid toeneemt om te handhaven en afstand te nemen van het gedoogregime. In dit webinar gaan we in op de huidige stand van zaken van de wet, het beleid en de jurisprudentie met betrekking tot hybride arbeidsverhoudingen en de wijze waarop de daaraan verbonden risico's kunnen worden beheerst.

Meer informatie over dit webinar kunt u vinden je op de aanmeldpagina voor deze sessie op onze website

Tijdens het webinar en daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het webinar wordt gegeven in de Engelse taal.

GRATIS RERUN:

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze live webinar bij te wonen of bevindt u zich in een andere tijdzone, dan bieden wij u de mogelijkheid om gratis RERUNS bij te wonen op verschillende data en tijdstippen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het schema op onze website.

AANMELDEN:

Indien u aan deze (of meer van onze) TAXci Insight Sessions(s) wilt deelnemen, kunt u zich op onze website voor gratis deelname aanmelden. 

Mocht u hier hulp bij nodig hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, dan kun u ons natuurlijk ook bellen op +31-20-5709440 (kantoor Amsterdam) of +31-10-2010466 (kantoor Rotterdam), of stuur ons gerust een e-mail.

Wij maken graag tijd voor u !