27 October 2011 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Hong Kong

Het belastingverdrag met Hongkong is met ingang van 1 januari 2012 van toepassing op Nederlandse belastingen en met ingang van 1 april 2012 op belastingen in Hongkong (Hongkong kent een afwijkend fiscaal jaar dat begint op 1 april). Het verdrag is op 22 maart 2010 ondertekend.

Na afronding van de ratificatieprocedures in Hongkong en Nederland kon het verdrag op 24 oktober jl. in werking treden.

Het verdrag voorkomt dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten en geeft zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten zoals ondernemingswinsten, dividenden, arbeidsinkomen en pensioenen. Daarnaast is het verdrag bedoeld om belastingontwijking te voorkomen en voorziet het in de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied conform de OESO-standaarden.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën en professor Chan Ka Keung, Secretary for Financial Services and the Treasury van Hong Kong hebben op 22 maart in Hong Kong een belastingverdrag tussen Nederland en Hong Kong getekend.

Het verdrag volgt de indeling van het OESO Modelvedrag maar wijkt ook op een aantal punten af.  

Na publicatie van het belastingverdrag tussen Hong Kong en Nederland zijn beide landen overeen gekomen het derde lid van artikel 10 van het Verdrag te vervangen.

Met de herziene tekst wordt verduidelijkt dat ook banken, verzekeringsmaatschappijen en internationale hoofdkantoren enkel gerechtigd kunnen zijn tot het 0%-tarief voor deelnemingsdividenden, als zij ten minste 10% bezitten van het aandelenkapitaal van het lichaam dat de dividenden uitdeelt. Omdat de aangepaste tekst van het derde lid van artikel 10 van het Verdrag tot gevolg heeft dat enkele verwijzingen in Artikel VII van het Protocol bij het Verdrag niet meer correct zijn, is ook dit artikel aangepast. Tot slot is de redactie van het derde lid van artikel 5 van het Verdrag en het derde lid, subparagraaf b, van artikel VII van het Protocol bij het Verdrag verbeterd.