04 February 2019 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Begeleiding internationale transacties en investeringen Internationaal Belastingadvies Afspraken belastingdienst BTW - Internationaal Accounting - Internationaal Corporate compliance Internationaal belastingrecht

Engeland zit in een impasse na de afwijzing van de BREXIT-deal door het Britse lager huis op 15 januari 2019. De mogelijkheid van een “no-deal BREXIT” komt steeds dichterbij: geen overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden voor de uittreding op 29 maart 2019 en de rechtsverhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de Europese Unie in de daarop volgende jaren.

 Zonder “BREXIT – deal” verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart 2019 en zal het Verenigd Koninkrijk voor de heffing van BTW, en voor de heffing van invoerrechten en accijnzen, vanaf dat moment gaan kwalificeren als een “derde land”. Wat zijn hiervan de consequenties voor uw onderneming?

Subsidie voor advies

Om inzicht te krijgen in de gevolgen die de BREXIT voor uw onderneming zal hebben is het mogelijk om een subsidie voor advies aan te vragen, een zogenaamde “BREXIT-voucher”. Op basis van deze subsidieregeling wordt maximaal 50% van door u gemaakte advieskosten tot een maximum € 2.500 (excl. BTW) vergoed.

Aan de te vergoeden kosten voor advies zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo wordt de subsidie alleen verstrekt aan het (Nederlandse) MKB met bestaande economische belangen in het Verenigd Koninkrijk en moet de adviseur aan bepaalde voorwaarden voldoen qua expertise en omvang (Tax Consultants International voldoet aan deze voorwaarden). 

Door het ministerie van Buitenlandse zaken is voor deze subsidieregeling een budget ter beschikking gesteld van maximaal € 3.950.000. Wie het eerst komt, die het eerst maalt, dus is het van belang om deze subsidie tijdig aan te vragen.

Meer informatie over deze subsidie (inclusief een “Brexit – Impact Scan") en het formele aanvraagformulier vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Indien u assistentie behoeft bij de haalbaarheids- en aanvraagprocedure van deze subsidie zijn wij graag bereid om u hierbij van dienst te zijn.

Wat kan de BREXIT voor uw onderneming betekenen ?

Waar moet u ieder geval rekening mee houden als er een “no-deal BREXIT” komt:

  • Transacties tussen Nederland (en andere EU landen) en het Verenigd Koninkrijk zullen niet langer kwalificeren als intra communautaire transacties voor de heffing van BTW. Ondernemers behoeven deze transacties dan ook niet langer in hun BTW-aangifte en aangifte intra communautaire transacties (ICP) als zodanig aan te geven.
  • In plaats van intra communautaire transacties zal nu sprake zijn van import en export voor de heffing van BTW, maar ook voor douane. Dit betekent dat op het moment dat de goederen fysiek de grens over gaan in beginsel BTW is verschuldigd en douanerechten worden geheven ter zake van import van goederen, en moet hier ook als zodaning aangifte van worden gedaan.
  • In de praktijk zal een ondernemer die handel drijft tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk meer kosten gaan maken om aan de BTW en douaneverplichtingen te voldoen en/of voor het gebruik van de diensten van een expediteur.
  • Als u elektronische diensten levert aan consumenten in de UK, is het niet langer mogelijke om deze door middel van het MOSS system bij de Nederlandse belastingdienst aan te geven. Of u zich hiervoor in de UK zal dienen te registreren, zal afhankelijk zijn van de omzet van deze diensten. Voor Engelse dienstverleners geldt dat zij zich in een EU lidstaat moeten gaan registreren om gebruik te maken van het MOSS systeem of zich registreren in het land waar zij deze diensten verrichten.
  • De hierboven genoemde wijzigingen vereisen diverse aanpassing in uw administratie en administratieve processen.
  • Naast de administratieve wijzigingen, zal de BREXIT ook praktisch gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw supply chain. Wij adviseren u dan ook uw goederentransacties en beleid goed in kaart te brengen.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn ? 

Wij voldoen aan de voorwaarde die de RVO stelt aan de adviseur die u met subsidie kan adviseren met betrekking tot de vraag wat de BREXIT voor uw ondernemign kan betekenen. Wij zijn u uiteraard hiermee graag van dienst.

Mocht u overigens (BTW) vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar per e-mail of per telefoon op nummer 020 570 94 40 voor ons kantoor in Amsterdam of nummer 010 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.

Wij maken graag tijd voor u !