19 December 2010 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Recent hebben wij bericht dat het nieuwe belastingverdrag met Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd door de Tweede Kamer en naar de Eerste Kamer is gezonden.

Inmiddels is de goedkeuringswet inzake het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk in het Staatsblad gepubliceerd.

Het verdrag treedt op 1 januari 2011 in werking.