01 December 2010 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Saoedi-Arabië

Het op 13 oktober 2008 ondertekende belastingverdrag tussen Nederland en Saoedi Arabië is op 1 december 2010 in werking getreden.

In het belastingverdrag zijn onder meer de volgende bronheffingen opgenomen. 

  • De bronheffing op dividenden bedraagt 10%. Indien een uiteindelijk gerechtigde meer dan 10% van de aandelen bezit in het kapitaal van het dividend uitkerend lichaam, dan bedraagt de bronheffing op dividenden 5%.
  • De bronheffing op interest bedraagt 5%.
  • De bronheffing op royalty’s bedraagt 7%.

Tevens is in het verdrag aangegeven dat vermogenswinsten op aandelen mogen worden belast in de Staat waar de vennootschap is gelegen tenzij de uiteindelijk gerechtigde 10% bezit in het kapitaal van de vennootschap. Nederland houdt het recht op heffing van vermogenswinsten en dividenden na emigratie van een uiteindelijk gerechtigde (natuurlijk persoon) voor een periode van 10 jaren.

Tenslotte is in het belastingverdrag aangegeven dat lichamen welke in Saoedi Arabië niet onderworpen zijn aan een heffing naar de winst vanwege het bevorderen van investeringen aldaar voor een periode van niet langer dan 10 jaren,  in beginsel wel voldoen aan de onderworpenheidseis voor toepassing van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling.