27 November 2018 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Op dinsdag 4 december (in Amsterdam) en donderdag 6 december (in Rotterdam) bent u van harte welkom bij één van onze After Lunch Sessies over de 30%-regeling en de alternatieve compensatiestrategieën.

In een herziening van het Belastingplan 2019 heeft de Nederlandse regering opnieuw de intentie uitgesproken om vanaf 1 januari 2019 de duur van de 30%-regeling in te korten van acht naar vijf jaar. In tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel is een overgangsperiode van twee jaar voorgesteld. Wat zijn de veranderingen en wat zijn de consequenties voor u? Tijdens de presentatie zullen we de veranderingen in kaart brengen, de consequenties die deze veranderingen hebben met u doornemen en mogelijke oplossingen aanreiken om uw belastingpositie te optimaliseren.

Na de presentatie bestaat gelegenheid om vragen te stellen en persoonlijk kennis te maken met onze consultants.

De presentatie wordt in de Engelse taal gegeven.

Als u wilt deelnemen aan deze (of meerdere van onze) After Lunch Sessie(s), dan kunt u zich daarvoor vrijblijvend aanmelden op https://taxci.nl/after-lunch-sessions

Mocht u vragen op opmerkingen hebben, dan kunt u contact  met ons opnemen via e-mail of ons bellen op 020-570 9440 (Amsterdam)  of 010-201 0466 (Rotterdam).