25 January 2023 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Internationaal Belastingadvies Afspraken belastingdienst Aangifte inkomstenbelasting Loonadministraties Fiscale opinie en second opinion Fiscale procedure Ondersteuning werkgever Emigratie naar het buitenland Internationale arbeid Internationale payroll & HR Internationaal belastingrecht

Informatie over de verplichting om een M-biljet in te dienen bij emigratie of immigratie.

In het geval u in 2022 naar of vanuit Nederland bent verhuisd, dient u geen reguliere aangifte inkomstenbelasting, maar een zogenaamd M-biljet in te dienen. De "M" staat voor "migratie". 

 

Wat is zo bijzonder aan een M-biljet?

Het M-biljet is een gewoon aangiftebiljet voor de heffing van inkomstenbelasting, met als bijzonderheid dat vragen bevat over uw fiscaal inkomen tijdens de periode van binnenlandse en/of buitenlandse belastingplicht (voor zover van toepassing).

Het M-biljet bestaat als het ware uit twee aangiften, gecombineerd in één biljet.

Het ene deel ziet op de periode dat u inwoner was van Nederland en het andere deel op de periode dat u geen inwoner meer was van Nederland. Op deze manier wordt het gehele belastingjaar behandeld en kunnen sommige onderdelen (met betrekking tot belastbare grondslag en of aftrekposten) pro-rata worden toegepast.

De inhoud van het M-biljet 

Bij het invullen van het M-biljet dient in eerste instantie te worden bepaald wanneer (op welke datum) uw Nederlandse belastingplicht is begonnen en/of wanneer deze is geëindigd.

Bij immigratie zal ook gekeken moeten worden in hoeverre u al in Nederland belastingplichtig was tijdens de periode dat u niet woonachtig was in Nederland. Als niet-inwoner wordt u niet altijd hetzelfde belast als een inwoner van Nederland en het bestaan van de buitenlandse belastingplicht op het moment van immigratie kan dus van belang zijn voor de Nederlandse belastingheffing tijdens de periode dat u inwoner van Nederland bent.

Voor mensen die Nederland verlaten bevat het M-biljet nog een bijzonder hoofdstuk over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de aanwezigheid van een Nederlandse belastingclaim op bijvoorbeeld aandelen in een Nederlandse of buitenlandse vennootschap, opgebouwde pensioenrechten, lijfrenten, etc. De in het M-biljet te verstrekken informatie dient als basis voor maatregelen die tot doel hebben om de Nederlandse belastingclaim zeker te stellen door bijvoorbeeld het opleggen van een zogenaamde conserverende aanslag.    

De conserverende aanslag

Vanaf 15 september 2015 is voor een conserverende aanslag voor inkomsten uit aanmerkelijk belang nog maximaal tien jaren uitstel van betaling mogelijk, maar is de mogelijkheid vervallen om te verzoeken om kwijtschelding van de conserverende aanslag na het verloop van deze 10 jaren. 

De conserverende aanslag ter zake van inkomsten uit aanmerkelijk belang wordt dus uiteindelijk altijd verschuldigd, zodat het feitelijk een echte “exit heffing” is geworden. Het wachten is op nieuwe jurisprudentie waarin ook deze nieuwe regeling door de rechter in al zijn facetten zal worden getoetst.

In veel gevallen is het raadzaam om voor emigratie het aanmerkelijk belang in een Nederlandse of buitenlandse vennootschap te herstructureren, waardoor het bedrag van de exit heffing (ten gevolge van de conserverende aanslag) kan worden verminderd of in ieder geval maximaal uitstel van betaling kan worden zeker gesteld.

Wij zijn u uiteraard graag van dienst om de voor u optimale fiscale route te bepalen en om u bij te staan met de uitvoering daarvan. 

Belastingteruggaaf ?

Het goede nieuws over een M-biljet is, dat het in veel gevallen tot een teruggave van belasting zal leiden. Dit zal met name het geval zijn, indien u in de loop van het jaar arriveert of vertrekt en uitsluitend inkomsten uit loondienst geniet. 

De tabellen die worden toegepast om de van uw salaris in te houden loonheffing vast te stellen, zijn gebaseerd op een dienstbetrekking gedurende het gehele jaar. Als u door immigratie of emigratie niet het gehele jaar in dienst bent, dan is de kans groot dat het gemiddelde tarief van de inhoudingen te hoog is vastgesteld en niet alle aftrekposten volledig in aanmerking zijn genomen. In de aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar wordt dit rechtgetrokken wat doorgaans tot een belastingteruggaaf zal leiden.   

Kan de aangifte elektronisch worden gedaan?

Jazeker; vanaf het jaar 2021 is het voor particulieren mogelijk om het M-biljet elektronisch vi

Wij als belastingadviseur kunnen met onze eigen software het M-biljet ook digitaal voor u indienen en zijn u hiermee graag van dienst.

De termijn voor het indienen M-biljet

Het M-biljet voor het jaar 2022 dient vóór 1 juli 2023 te zijn ingediend bij de Belastingdienst. Het is echter mogelijk om hiervoor uitstel aan te vragen.

Als u onze assistentie wenst bij het indienen van uw M-biljet, dan zullen wij u automatisch opnemen in onze uitstelregeling, waardoor de uiterlijke deadline voor het indienen verschuift naar 30 april 2024. Dit geeft u meer tijd om de voor de opstellen van het M-biljet benodigde informatie en documenten te verzamelen. Uiteraard gaan wij direct met uw aangifte aan de slag zodra wij de benodigde informatie van u hebben ontvangen.

Onze prijs voor een M-biljet

Voor het opstellen en indienen van aangiften inkomstenbelasting hanteren wij vaste tarieven, en derhalve ook voor het verzorgen van een M-biljet.

De exacte prijs voor uw M-biljet hangt af van de complexiteit van uw situatie en het door u gewenste serviceniveau. Voor een "eenvoudig" M-biljet hebben wij een instaptarief van € 250, excl. BTW. De prijs naarmate de complexiteit van de aangifte toeneemt en u een hoger serviceniveau wenst te ontvangen.

Het hoogste standaard serviceniveau is Platinum. U heeft daarbij onder andere recht op een adviesgesprek met één van onze deskundige adviseurs om een duidelijk beeld te krijgen van de fiscale implicaties van uw immigratie of emigratie, en kunnen wij ons desgewenst als uw correspondentieadres bij de belastingdienst laten registreren en zorgen wij dat wij altijd afschriften krijgen van alle aanslagen en correspondentie met de belastingdienst- wel zo handig als u zelf straks geen Nederlands postadres meer heeft !

Indien u graag wilt weten welke prijs wij voor uw M-biljet in rekening zouden brengen, dan kunt u vrijblijvend onze Online Offerte Tool raadplegen. U kunt dan zelf door het invullen van een aantal eenvoudige vragen onze prijs bepalen voor uw M-biljet. 

Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen om uw persoonlijke situatie te bespreken en om gezamenlijk te bepalen welk dienstenpakket het beste bij uw situatie past, en welke prijs wij daarvoor zouden rekenen.

Combinatiepakket voor werkgevers 

Voor werkgevers kunnen wij ook aantrekkelijke combinatiepakketten aanbieden voor het fiscaal ontzorgen van uitgezonden en inkomende werknemers en het verzorgen van hiermee gemoeide procedures zoals het aanvragen van een A-1 verklaring, het verzorgen van de fiscale aangifte(n) van de werknemers, het opstellen van "Hypotax" berekeningen, het aanvragen van de 30%-regeling, etc.  

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Wij hebben expertise en ervaring op het gebied van internationale belastingheffing en wij adviseren u graag op de fiscale consequenties van uw emigratie, immigratie of remigratie.  

Wij kunnen u ook assisteren bij het opstellen en indienen van uw M-biljet of het door u ingevulde M-biljet voor u nakijken, zodat u zeker weet dat u een juiste aangifte indient. 

Indien u graag wilt weten welke prijs wij voor uw M-biljet in rekening zouden brengen, dan kunt u vrijblijvend onze Online Offerte Tool raadplegen.

Voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent in onze diensten, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen per e-mail of bel gerust ons kantoor in Amsterdam (020-570 9440) of ons kantoor in Rotterdam (010-2010466).