01 June 2023 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Begeleiding internationale transacties en investeringen Financiële administratie Corporate compliance Fusies, reorganisaties & overnames Accounting - Internationaal Corporate compliance

Een vrijblijvende webinar over de verschillende afschrijvingsmethoden voor materiële vaste activa.  

 

Het Nederlandse jaarrekeningenrecht voorziet in verschillende afschrijvingsmethoden voor materiële vaste activa. Het zal afhangen van de aard van het activum en de omstandigheden van het geval welke methode de voorkeur heeft of zelfs verplicht is. Tijdens dit webinar zullen wij diverse afschrijvingsmethoden uitleggen die zijn toegestaan,​ hun voorkeursniveau in een bepaalde situatie en de belangrijkste verschillen.

Meer informatie over dit webinar kunt u vinden op de aanmeldpagina voor deze sessie op onze website.

Tijdens het webinar en daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het webinar wordt gegeven in de Engelse taal.

GRATIS RERUN:

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze live webinar bij te wonen of bevindt u zich in een andere tijdzone, dan bieden wij u de mogelijkheid om gratis RERUNS bij te wonen op verschillende data en tijdstippen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het schema op onze website.

AANMELDEN:

Indien u aan deze (of meer van onze) TAXci Insight Sessions(s) wilt deelnemen, kunt u zich op onze website voor gratis deelname aanmelden.

Mocht u hier hulp bij nodig hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, dan kun u ons natuurlijk ook bellen op +31-20-5709440 (kantoor Amsterdam) of +31-10-2010466 (kantoor Rotterdam), of stuur ons gerust een e-mail.