taxci
 

Financiële administratie

Laatst gewijzigd: 28-11-2017

Binnen onze internationale praktijk verzorgen wij voor onze cliënten het beheer van hun financiële administratie en aanverwante werkzaamheden.

Uiteraard doen wij dit ook graag voor u.

Onze toegevoegde waarde zit in onze expertise en ervaring op het gebied van de internationale transactiepraktijk. 

Wij zijn voor het financieel beheer van uw onderneming de geschikte partij indien uw onderneming onderdeel is van een internationaal concern, dan wel als het een puur Nederlandse onderneming betreft en u betrokken bent bij (complexe) internationale transacties.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld aan de volgende situaties denken:

 • binnen uw onderneming doet zich regelmatig grensoverschrijdende handel, import, export  en/of  grensoverschrijdende arbeid voor, of
 • uw onderneming heeft belangrijke buitenlandse aandeelhouders/investeerders/financiers die regelmatig financiële rapportages van u verwachten, of
 • uw onderneming houdt zich (ook) bezig met het houden van deelnemingen, de exploitatie van intellectuele eigendom (zoals patenten), of de financiering van groepsmaatschappijen. 

Onze software voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden (ISO 27001, ISO 9001, SAS 70, ISAE3402 en PCI).

Onze software is "cloud based" en voorziet onder andere in flexibele valuta en transactie boekingen, materiële activa registratie, project accounting, etc. Het voorziet ook in de mogelijkheid van flexibele - op maat gemaakte - management rapportages en heeft talloze import- en exportfunctionaliteiten. Door een open API kan onze software worden gekoppeld aan vrijwel ieder systeem dat effectieve data export toelaat.   

Onze administratieve diensten omvatten onder andere:

 • het bijhouden van het grootboek en de saldilijsten;
 • registratie personeelskosten en jaarlijkse rondrekening/aansluiting met de loonadministratie;
 • opstellen vaste activa en afschrijvingsstaten;
 • crediteuren- en debiteurenregistratie;
 • vaststellen fiscale latenties en voorzieningen;
 • opstellen jaarrekening op basis van Nederlands jaarrekeningenrecht;
 • opstellen tussentijdse managementrapportages;
 • consolidatie dochtermaatschappijen;
 • voorbereiding en ondersteuning accountantscontrole;
 • het opstellen van publicatiestukken (indien vereist);
 • deponering jaarrekening bij de Kamer van Koophandel;
 • het arrangeren en documenteren van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders;
 • andere noodzakelijke secretariële werkzaamheden om uw vennootschap in goede staat te houden;
 • het registreren en actueel houden van de registratie van de vennootschap en haar functionarissen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.    

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze diensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!

Terug naar Onze diensten