Ton van der Borg

Laatst bijgewerkt : 20-01-2023

Ton van der Borg

Compliance manager 

Ik ben als Compliance Manager werkzaam op de aangiftepraktijk van TAXci. 

Expertise

 

Aangiften vennootschapsbelasting, BTW en inkomstenbelasting 

Aangifte vennootschapsbelasting

Aangifte inkomstenbelasting

BTW compliance en advies


set service


BTW - Internationaal

Corporate compliance

Internationaal belastingrecht


set expertise

Specialiteit

  

Complexe fiscale aangiften

Taken en verantwoordelijkheden

 

Het verzorgen van aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en alle aanverwante werkzaamheden.

Werkzaam bij TAXci sinds

 

1 april 2022

Werkervaring

 

Tot en met april 2001 ben ik in diverse technische, logistieke en administratieve functies werkzaam geweest. In mei 2001 ben ik in dienst getreden als aangiftemedewerker inkomstenbelasting bij Meeuwsen Ten Hoopen in Bussum. In juni 2006 ben ik geëmigreerd van St. Maarten en bij PwC St. Maarten aan de slag gegaan als aangiftemedewerker inkomstenbelasting en winstbelasting en van daaruit in 2008 doorgegroeid naar Hoofd Aangiftepraktijk. Als Hoofd Aangiftepraktijk was ik verantwoordelijk voor het aansturen van de aangiftemederker(s), het verzorgen van de gecompliceerde aangiftes inkomstenbelasting en winstbelasting en het verzorgen van de correspondentie met de belastingdienst. In 2018 is het kantoor uit het PwC netwerk gestapt en heeft zich aangesloten bij het Grant Thornton netwerk. In maart 2022 heb ik als Hoofd Aangiftepraktijk afscheid genomen van Grant Thornton en van St. Maarten om terug te keren naar Nederland waarna TAXci mij de kans geboden heeft om mij als Compliance Manager verder te specialiseren in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Opleiding

 

Belasting Consulent (College Belastingadviseurs / Register Belastingadviseurs)